Luyện thi TOEIC Level 2 -Trung cấp (550-750)|Phần Photos

  Luyện thi TOEIC Level 2 -Trung cấp (550-750)

Khóa luyện thi TOEIC trung cấp online này dành cho các học viên đã hoàn thành khóa Sơ cấp, giúp học viên đạt trình độ trung cấp về tiếng Anh, đảm bảo khi thi TOEIC đạt khoảng 550-700 điểm.

1. Đề thi TOEIC Full Test số 07 có đáp án và giải thích 2. Đề thi TOEIC Full Test số 08 có đáp án và giải thích
3. Đề thi TOEIC Full Test số 09 có đáp án và giải thích 4. Đề thi TOEIC Full Test số 10 có đáp án và giải thích
5. Đề thi TOEIC Full Test số 11 có đáp án và giải thích 6. Đề thi TOEIC Full Test số 12 có đáp án và giải thích
7. Đề thi TOEIC Full Test số 13 có đáp án và giải thích 8. Đề thi TOEIC Full Test số 14 có đáp án và giải thích
9. Đề thi TOEIC Full Test số 15 có đáp án và giải thích 10. Đề thi TOEIC Full Test số 16 có đáp án và giải thích
11. Đề thi TOEIC Full Test số 17 có đáp án và giải thích 12. Đề thi TOEIC Full Test số 18 có đáp án và giải thích

 Photos

1. Part 1 - Photo 1 - Tập nghe âm giống nhau 2. Part 1 - Photo 1 - Tập nghe âm giống nhau (b)
3. Part 1 - Photo 2 - Tập nghe giới từ 4. Part 1 - Photo 2 - Tập nghe âm giống nhau (a)
5. Part 1 - Photo 2 - Tập nghe âm giống nhau (b) 6. Part 1 - Photo 3 - Tập nghe giới từ
7. Part 1 - Photo 3 - Tập nghe âm giống nhau (a) 8. Part 1 - Photo 3 - Tập nghe âm giống nhau (b)
9. Tập phân tích ảnh về vật 10. Ảnh về vật
11. Luyện nghe và xem ảnh về vật - 1 12. Luyện nghe và xem ảnh về vật - 2
13. Luyện nghe và xem ảnh về vật - 3 14. Luyện nghe và xem ảnh về vật - 4
15. Part 1 - Photo 5 - Tập nghe âm giống nhau (b) 16. Part 1 - Photo 6 - Tập nghe âm giống nhau (a)
17. Part 1 - Photo 6 - Tập nghe âm giống nhau (b) 18. Part 1 - Photo 7 - Tập nghe âm giống nhau (a)
19. Part 1 - Photo 7 - Tập nghe âm giống nhau (b) 20. Part 1 - Photo 8 - Tập nghe âm giống nhau (a)
21. Part 1 - Photo 8 - Tập nghe âm giống nhau (b) 22. Part 1 - Photo 1 - Tập nghe giới từ
23. Part 1 - Photo 2 - Tập nghe giới từ 24. Part 1 - Photo 3 - Tập nghe giới từ
25. Part 1 - Photo 5 - Tập nghe giới từ 26. Part 1 - Photo 6 - Tập nghe giới từ
27. Part 1 - Photo 7 - Tập nghe giới từ 28. Part 1 - Photo 8 - Tập nghe giới từ
29. Part 1 - Photo 4 - Tập nghe giới từ 30. Part 1 - Luyện tập chiến lược (Trung cấp)
31. Ôn tập Part 1 (Trung cấp) 32. Luyện tập củng cố Part 1 - Bài số 1
33. Luyện tập củng cố Part 1 - Bài số 2 34. Luyện tập củng cố Part 1 - Bài số 3
35. Luyện tập củng cố Part 1 - Bài số 4 36. Luyện tập củng cố Part 1 - Bài số 5
37. Luyện tập củng cố Part 1 - Bài số 6 38. Luyện tập Part 1 - Bài 1
39. Luyện tập Part 1 - Bài 2 40. Luyện tập Part 1 - Bài 3
41. Luyện tập Part 1 - Bài 4 42. Luyện tập Part 1 - Bài 5

 Question & Response

1. WHO: Luyện tập 3 2. WHO: Luyện tập 4
3. WHAT: Luyện tập 3 4. WHAT: Luyện tập 4
5. WHEN: Luyện tập 3 6. WHEN: Luyện tập 4
7. WHERE: Luyện tập 3 8. WHERE: Luyện tập 4
9. WHY: Luyện tập 3 10. WHY: Luyện tập 4
11. HOW: Luyện tập 3 12. HOW: Luyện tập 4
13. Luyện nghe câu phủ định 14. Luyện nghe câu hỏi với How
15. Luyện nghe câu hỏi bắt đầu bằng When 16. Luyện nghe câu hỏi bắt đầu bằng Who
17. Luyện nghe câu hỏi bắt đầu bằng What 18. Luyện nghe câu hỏi bắt đầu bằng Why
19. Luyện nghe câu hỏi bắt đầu bằng Where 20. Luyện tập chiến lược
21. Khóa Trung cấp - Luyện tập củng cố Part 2 - Bài số 1 22. Khóa Trung cấp - Luyện tập củng cố Part 2 - Bài số 2
23. Khóa Trung cấp - Luyện tập củng cố Part 2 - Bài số 3 24. Khóa Trung cấp - Luyện tập củng cố Part 2 - Bài số 4
25. Khóa Trung cấp - Luyện tập củng cố Part 2 - Bài số 5 26. Khóa Trung cấp - Luyện tập củng cố Part 2 - Bài số 6
27. Khóa Trung cấp - Luyện tập củng cố Part 2 - Bài số 7 28. Khóa Trung cấp - Luyện tập củng cố Part 2 - Bài số 8
29. Khóa Trung cấp - Luyện tập củng cố Part 2 - Bài số 9 30. Khóa Trung cấp - Luyện tập củng cố Part 2 - Bài số 10
31. Ôn tập Part 2 - bài 1 32. Ôn tập Part 2 - Bài 2
33. Ôn tập Part 2 - Bài 3 34. Statements: Luyện tập 3
35. Statements: Luyện tập 4 36. Luyện nghe Lời kể (Statements)
37. Luyện nghe Lời kể (tiếp) 38. Luyện nghe trọng âm ngữ điệu
39. TRỢ ĐỘNG TỪ: Luyện tập 3 40. TRỢ ĐỘNG TỪ: Luyện tập 4
41. Luyện nghe Phân từ (Participal Forms) 42. Luyện nghe Danh từ và Mạo từ
43. Part 2 - Luyện nghe Liên từ và Giới từ 44. Luyện nghe câu hỏi bắt đầu bằng Trợ động từ
45. Luyện nghe câu hỏi dạng Yes/No 46. Luyện nghe Câu hỏi đuôi
47. Luyện nghe câu hỏi Yes/No (tiếp)

 Conversations

12. Luyện tìm câu trả lời gián tiếp từ nội dung hội thoại
13. Luyện tìm câu trả lời gián tiếp từ nội dung hội thoại - 3 14. Other Possible Questions - Part 3
15. Hội thoại có từ đồng nghĩa tương ứng với đáp án đúng - 1 16. Hội thoại có từ đồng nghĩa tương ứng với đáp án đúng - 2
17. Hội thoại có từ đồng nghĩa tương ứng với đáp án đúng - 3 18. Hội thoại có từ đồng nghĩa tương ứng với đáp án đúng - 4
19. Hội thoại có từ đồng nghĩa tương ứng với đáp án đúng - 5 20. Bài tập ôn tập Part 3
21. Khóa Trung cấp - Luyện tập củng cố Part 3 - Bài số 1 22. Khóa Trung cấp - Luyện tập củng cố Part 3 - Bài 2
23. Khóa Trung cấp - Luyện tập củng cố Part 3 - Bài số 3 24. Khóa Trung cấp - Luyện tập củng cố Part 3 - Bài số 4
25. Khóa Trung cấp - Luyện tập củng cố Part 3 - Bài số 5 26. Khóa Trung cấp - Luyện tập củng cố Part 3 - Bài số 6
27. Ôn tập Part 3 - Bài 1 28. Ôn tập Part 3 - Bài 2
29. Ôn tập Part 3 - Bài 3 30. Ôn tập Part 3 - Bài 4
31. Conjunctions and Prepositions - Part 3 32. Luyện nghe nhiều kiểu câu hỏi
33. Luyện nghe nhiều kiểu câu hỏi - 2 34. Luyện nghe nhiều kiểu câu hỏi - 3
35. Luyện nghe nhiều kiểu câu hỏi - 4 36. Luyện nghe nhiều kiểu câu hỏi - 5
1. Part 3 - Conversations: Họ là ai? 2. Luyện tập chiến lược: Who?
3. Part 3 - Conversations: Họ làm gì? 4. Luyện tập chiến lược: What?
5. Part 3 - Conversations: Khi nào? Bao lâu? 6. Luyện tập chiến lược: When?
7. Part 3 - Conversations: Ở đâu? 8. Luyện tập chiến lược: Where?
9. Part 3 - Conversations: Tại sao? 10. Luyện tập chiến lược: Why?
11. Luyện tìm câu trả lời gián tiếp từ nội dung hội thoại

 Talks

1. Bài tập ôn tập Part 4
2. Khóa Trung cấp - Tăng cường luyện thi Part 4 - Bài số 1 3. Khóa Trung cấp - Tăng cường luyện thi Part 4 - Bài số 3
4. Khóa Trung cấp - Tăng cường luyện thi Part 4 - Bài số 2 5. Khóa Trung cấp - Tăng cường luyện thi Part 4 - Bài số 4
6. Khóa Trung cấp - Tăng cường luyện thi Part 4 - Bài số 5 7. Khóa Trung cấp - Tăng cường luyện thi Part 4 - Bài số 6
8. Luyện tập thêm Part 4 - Bài 1 9. Luyện tập thêm Part 4 - Bài 2
10. Part 4: Talks - Quảng cáo 11. Bài nghe dạng Quảng cáo; Tin tức
12. Luyện nghe bài talk Quảng cáo 13. Xác định người nghe, tình huống, nguyên nhân
14. Part 4: Talks - Thời tiết 15. Xác định thời tiết; người nghe; tình huống...
16. Part 4: Talks - Special Announcements 17. Tập nghe dạng thông báo đặc biệt
18. Thông báo đặc biệt 19. Xác định người nghe
20. Xác định người nghe, tình huống, nguyên nhân 21. Part 4: Talks - Recorded Announcements
22. Thông báo được ghi âm 23. Recorded Messages
24. Xác định người nghe, tình huống, nguyên nhân 25. Part 4: Talks - Business Announcements
26. Xác định người nghe, tình huống 27. Company announcements
28. Thông báo từ doanh nghiệp; Tin tức 29. Part 4: Talks - Thời sự
30. Xác định nguyên nhân, tình huống 31. Luyện nghe bản tin; thông báo; quảng cáo
32. Luyện nghe bản tin; báo cáo; chỉ dẫn

 Incomplete Sentences

1. Part 5 - Luyện tập - WORD CHOICE: Giới từ
2. NEW TOEIC TEST - Practice Part V-5 3. NEW TOEIC TEST - Practice Part V-6
4. NEW TOEIC TEST - TEXT COMPLETION 4 5. NEW TOEIC TEST - Practice Part V-7
6. NEW TOEIC TEST - Practice Part V-8 7. NEW TOEIC TEST - Practice Part V-9
8. NEW TOEIC TEST - Practice Part V-10 9. NEW TOEIC TEST - Practice Part V-11
10. NEW TOEIC TEST - Practice Part V-12 11. NEW TOEIC TEST - Practice part V-13
12. NEW TOEIC TEST - Practice part V-14 13. Tăng cường luyện thi Part 5 - Bài số 36
14. Tăng cường luyện thi Part 5 - Bài số 37 15. Ôn tập Part 5 - Bài số 1
16. Ôn tập Part 5 - Bài số 2 17. Part 5 - Incomplete sentences - practice test 1
18. Part 5 - Incomplete sentences - practice test 2 19. Incomplete Sentences _ New TOEIC
20. Ôn tập Part 5 - Bài số 3 21. Ôn tập Part 5 - Bài số 4
22. Ôn tập Part 5 - Bài số 5 23. Part 5 - Incomplete sentences - practice test 3
24. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp -Bài số 15 25. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp -Bài số 16
26. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp -Bài số 17 27. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 18
28. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 19 29. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 20
30. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 21 31. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 22
32. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 23 33. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 24
34. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 25 35. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 26
36. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 27 37. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 28
38. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 29 39. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 30
40. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 32 41. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 33
42. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 34 43. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 35
44. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 36 45. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 38
46. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 39 47. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 40
48. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 41 49. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 42
50. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 43 51. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 44
52. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 45 53. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 46
54. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 47 55. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 48
56. NEW TOEIC TEST - Practice part V-15 57. NEW TOEIC TEST - Practice part V-16
58. NEW TOEIC TEST - Practice Part V-17 59. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 49
60. NEW TOEIC TEST - Practice Part V-18 61. NEW TOEIC TEST - Practice Part V-19
62. NEW TOEIC TEST - Practice Part V-20 63. Part 5 - Incomplete sentences - practice test 4
64. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 50 65. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 51
66. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 52 67. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 53
68. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 54 69. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 55
70. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 56 71. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 57
72. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 58 73. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 59
74. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 60 75. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 61
76. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 62 77. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 63
78. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 64 79. Part 5 - Incomplete sentences - practice test 4
80. Part 5 - Incomplete sentences - practice test 5 81. Part 5 - Incomplete sentences - practice test 6
82. Part 5 -Incomplete sentences - practice test 7 83. Part 5 - Incomplete sentences - Practice test 8
84. Part 5 - Incomplete sentences - Practice test 9 85. Part 5 - Incomplete sentences - Practice test 10
86. Part 5 - Incomplete sentences - Practice test 11 87. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 65
88. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 66 89. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 67
90. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 68 91. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 69
92. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 70 93. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 71
94. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 72 95. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 73
96. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 74 97. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 75
98. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 76 99. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 77
100. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 78 101. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 79
102. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 80 103. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 81
104. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 82 105. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 83
106. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 84 107. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 85
108. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 86 109. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 87
110. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 88 111. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 89
112. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 90 113. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 91
114. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 92 115. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 93
116. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 94 117. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 95
118. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 96 119. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 97
120. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 98 121. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 99
122. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 100 123. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 1
124. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 2 125. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 3
126. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 4 127. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 5
128. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 6 129. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 7
130. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 8 131. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 9
132. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 10 133. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 11
134. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 12 135. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 13
136. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 14 137. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 15
138. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 16 139. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 17
140. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 18 141. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 19
142. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 20 143. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 21
144. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 22 145. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 23
146. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 24 147. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 25
148. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 26 149. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 27
150. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 28 151. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 29
152. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 30 153. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 31
154. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 32 155. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 33
156. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 34 157. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 35
158. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 36 159. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 37
160. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 38 161. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 39
162. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 40 163. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 41
164. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 42 165. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 43
166. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 44 167. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 45
168. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 46 169. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 47
170. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 48 171. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 49
172. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 50 173. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 51
174. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 52 175. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 53
176. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 54 177. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 55
178. Other Possible Questions - Part 5 179. Review - Part 5
180. PROBLEMS WITH VERB _Những vấn đề về động từ 181. PROBLEMS WITH VERB _pack 2
182. PROBLEMS WITH NOUNS 183. PROBLEM WITH PRONOUNS
184. NOUN-COMPOUND NOUNS 185. Luyện tập Part 5 - Bài 1
186. Luyện tập Part 5 - Bài 2 187. Luyện tập Part 5 - Bài 3
188. Luyện tập Part 5 - Bài 4 189. Luyện tập Part 5 - Bài 5
190. Luyện tập Part 5 - Bài 6 191. Luyện tập Part 5 - Bài 7
192. Luyện tập Part 5 - Bài 9 193. Luyện tập Part 5 - Bài 10
194. Luyện tập Part 5 - Bài 11 195. Incomplete Sentences - Bài 1
196. Incomplete Sentences - Bài 2 197. Incomplete Sentences - Bài 3
198. Incomplete Sentences - Bài 4 199. Incomplete Sentences - Bài 5
200. Incomplete Sentences - Bài 6 201. Incomplete Sentences - Bài 7
202. Incomplete Sentences - Bài 8 203. Incomplete Sentences - Bài 9
204. Incomplete Sentences - Bài 10 205. Part 5 - Ôn tập chiến lược (Trung cấp)
206. Khóa Trung cấp - Tăng cường luyện thi Part 5 - Bài số 1 207. Khoa Trung cap - Tang cuong luyen thi Part 5 - Bai so 2
208. Khoa Trung cap - Tang cuong luyen thi Part 5 - Bai so 3 209. Khóa Trung cấp - Tăng cường luyện thi Part 5 - Bài số 4
210. Luyện tập chung - 1 211. Luyện tập chung - 2
212. Luyện tập chung - 3 213. Luyện tập chung - 4
214. Ôn tập ngữ pháp - 1 215. Ôn tập ngữ pháp - 2
216. Ôn tập ngữ pháp - 3 217. Ôn tập ngữ pháp - 4
218. Ôn tập ngữ pháp - 5 219. Ôn tập ngữ pháp - 6
220. Ôn tập ngữ pháp - 7 221. REVIEW TEST PART 5
222. Part 5: Luyện tập hoàn thành câu (1) 223. Part 5: Luyện tập hoàn thành câu (2)
224. Part 5: Luyện tập hoàn thành câu (3) 225. Part 5: Luyện tập hoàn thành câu (4)
226. Part 5: Luyện tập hoàn thành câu (5) 227. Part 5: Luyện tập hoàn thành câu (6)
228. Part 5: Luyện tập hoàn thành câu (7) 229. Part 5: Luyện tập hoàn thành câu (8)
230. Part 5: Luyện tập hoàn thành câu (9) 231. Thì của động từ - 1
232. Thì của động từ - 2 233. Part 5 - Luyện tập - WORD CHOICE: Danh từ
234. Part 5 - Luyện tập - WORD CHOICE: Động từ 235. Part 5 - Luyện tập - WORD CHOICE: Tính từ
236. Part 5 - Luyện tập - WORD CHOICE: Trạng từ 237. Part 5 - Luyện tập - WORD CHOICE: Liên từ
238. Part 5 - Luyện tập - WORD FORM: Danh từ 239. Part 5 - Luyện tập - WORD FORM: Động từ
240. Part 5 - Luyện tập - WORD FORM: Tính từ 241. Part 5 - Luyện tập - WORD FORM: Trạng từ
242. Part 5 - Luyện tập - WORD FORM: Đại từ 243. Luyện tập với Từ cùng họ
244. Luyện tập với Từ cùng họ - 2 245. Luyện tập với Từ cùng họ - 3
246. Luyện tập với Từ cùng họ - 4 247. Luyện tập với Từ cùng họ - 5

 Text Complete

1. Part 6 - Luyện tập - Quan hệ giữa các thành phần câu 2. Part 6 - Luyện tập - Thì của động từ (1)
3. Part 6 - Luyện tập - Thì của động từ (2) 4. Part 6 - Luyện tập - Thì của động từ (3)
5. Part 6 - Luyện tập - Tình thái từ 6. Ôn tập: Quan hệ giữa các thành phần câu & Động từ
7. Part 6 - Luyện tập - Sự so sánh với tính từ 8. Part 6 - Luyện tập - Trạng từ chỉ tần xuất
9. Part 6 - Luyện tập - Hiện tại & Quá khứ phân từ 10. Ôn tập: Từ bổ nghĩa & Quan hệ giữa các thành phần câu
11. Ôn tập chiến lược Part 6 (Trung cấp) 12. Tăng cường luyện tập Part 6 - Bài 1
13. Tăng cường luyện tập Part 6 - Bài 2 14. Tăng cường luyện tập Part 6 - Bài 3
15. Tăng cường luyện tập Part 6 - Bài 4 16. Tăng cường luyện tập Part 6 - Bài 5
17. Tăng cường luyện tập Part 6 - Bài 6 18. Tăng cường luyện tập Part 6 - Bài 7
19. Tăng cường luyện tập Part 6 - Bài 8 20. Tăng cường luyện tập Part 6 - Bài 9
21. Tăng cường luyện tập Part 6 - Bài 10 22. Tăng cường luyện tập Part 6 - Bài 11
23. Luyện tập chiến lược - bài 1 24. Luyện tập chiến lược - bài 2
25. Luyện tập chiến lược - bài 3 26. Ôn tập Part 6 - Bài số 1
27. Ôn tập Part 6 - Bài số 2 28. Ôn tập Part 6 - Bài số 3
29. Ôn tập Part 6 - Bài số 4 30. Ôn tập Part 6 - Bài số 5
31. Ôn tập Part 6 - Bài số 6 32. Ôn tập Part 6 - Bài số 7
33. Ôn tập Part 6 - Bài số 8 34. Phân từ trong Part 6
35. Thể phủ định trong Part 6 36. Luyện tập Part 6 - Bài 1
37. Luyện tập Part 6 - Bài 2 38. Luyện tập Part 6 - Bài 3
39. Luyện tập Part 5 - Bài 8 40. Luyện tập Part 6 - Bài 5
41. Luyện tập Part 6 - Bài 6 42. Luyện tập Part 6 - Bài 4

 Single Passages

1. Luyện tập chiến lược đọc quảng cáo 2 2. Luyện tập chiến lược đọc quảng cáo 3
3. Luyện tập chiến lược đọc mẫu đơn 1 4. Luyện tập chiến lược đọc mẫu đơn 2
5. Luyện tập chiến lược đọc mẫu đơn 3 6. Luyện tập chiến lược đọc thư tín 1
7. Luyện tập chiến lược đọc thư tín 2 8. Luyện tập chiến lược đọc thư tín 3
9. Luyện tập chiến lược đọc bảng biểu 1 10. Luyện tập chiến lược đọc bảng biểu 2
11. Luyện tập chiến lược đọc bảng biểu 3 12. Luyện tập chiến lược đọc chỉ dẫn 1
13. Luyện tập chiến lược đọc chỉ dẫn 2 14. Luyện tập chiến lược đọc chỉ dẫn 3
15. part 5- luyện tập chung bài 5 16. Khóa Trung cấp - Tăng cường luyện thi Part 7 - Bài số 1
17. Khóa Trung cấp - Tăng cường luyện thi Part 7 - Bài số 2 18. Khóa Trung cấp - Tăng cường luyện thi Part 7 - Bài số 3
19. Khóa Trung cấp - Tăng cường luyện thi Part 7 - Bài số 5 20. NEW TOEIC TEST - Practice Part VII - 1
21. NEW TOEIC TEST - Practice Part VII-2 22. NEW TOEIC TEST - Practice Part VII-3
23. NEW TOEIC TEST - Practice Part VII-4 24. NEW TOEIC TEST - Practice Part VII-5
25. NEW TOEIC TEST - Practice Part VII-6 26. NEW TOEIC TEST - Practice Part VII-8
27. NEW TOEIC TEST - Practice Part VII-9 28. NEW TOEIC TEST - Practice Part VII-10
29. Verb Form and Tenses - Part 7 30. Participial Forms - Part 7
31. Comparatives and Superlatives - Part 7 32. Negation - Part 7
33. Pronouns and Determiners - Part 7 34. Nouns and Articles - Part 7
35. Relatives Clauses - Part 6 36. Conditionals - Part 7
37. Other Possible Questions - Part 7 38. Review - Part 7
39. Luyện tập Part 7 - Bài 1 40. Luyện tập Part 7 - Bài 2
41. Luyện tập Part 7 - Bài 3 42. Luyện tập Part 7 - Bài 4
43. Luyện tập Part 7 - Bài 5 44. Luyện tập Part 7 - Bài 6
45. Luyện tập Part 7 - Bài 7 46. Luyện tập Part 7 - Bài 8

 Double Passages

1. Ôn tập Part 7 2. Part 7 - Luyện tập chiến lược - Bài 1
3. NEW TOEIC TEST - Practice Part VII-7 4. Luyện tập Part 7 - Bài 2
5. Luyện tập Part 7 - Bài 3 6. Luyện tập Part 7 - Bài 4
7. Luyện tập Part 7 - Bài 5 8. Luyện tập Part 7 - Bài 6
9. Luyện tập Part 7 - Bài 7 10. Luyện tập Part 7 - Bài 8
11. Luyện tập Part 7 - Bài 9 12. Luyện tập Part 7 - Bài 10

 Bài tập tổng hợp

1. Thi thử phần Nghe Hiểu - đề số 1

 Bài giảng

1. Unit 1: Kỹ năng Luyện nghe TOEIC phần tranh vật trong bài thi TOEIC
2. Unit 2: Kỹ năng nghe tranh người trong bài thi TOEIC 3. Unit 3: Kỹ năng nghe câu hỏi WHERE phần Question & Response
4. Unit 4: Kỹ năng nghe câu hỏi WHEN phần Question & Response 5. Unit 5: Kỹ năng nghe câu hỏi WHAT phần Question & Response
6. Unit 6.1: Kỹ năng nghe câu hỏi WHO phần Question - Response 7. Unit 6.2. Một số điểm cần lưu ý trong quá trình nghe tranh bài thi TOEIC
8. Unit 7: Kỹ năng nghe câu hỏi How trong Listening TOEIC 9. Unit 8: Kỹ năng nghe câu hỏi WHY trong Listening TOEIC
10. Unit 9: Kỹ năng nghe câu hỏi Yes / No trong Listening TOEIC 11. Unit 10: Kỹ năng nghe câu hỏi láy đuôi trong Listening TOEIC
12. Unit 11: Kỹ năng nghe câu hỏi lựa chọn (Choice Question) trong Listening TOEIC 13. Unit 12: Kỹ năng nghe câu hỏi Statement Question trong Listening TOEIC
14. Unit 13: Một số điểm cần lưu ý khi nghe phần 3 - Short conversation TOEIC Test 15. Unit 14: Kỹ năng nghe loại câu hỏi xác định người (People Identifying) - Phần Short Conversation
16. Unit 15: Kỹ năng nghe loại câu hỏi xác định thời gian (Identifying Time) - Phần Short Conversation - TOEIC 17. Unit 16: Kỹ năng nghe câu hỏi xác định nơi chốn (Identifying Location) - Phần Short conversation
18. Unit 17: Kỹ năng nghe câu hỏi xác định nguyên nhân (Identifying Reasons) - Phần Short Conversation 19. Unit 18: Kỹ năng nghe câu hỏi xác định hoạt động (Identifying activities) - Phần Short Conversation
20. Unit 19: 25 câu hội thoại thường gặp trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày 21. Grammar in use (Part 1)
22. Grammar in use (Part 2) 23. Grammar in use (Part 3)
24. Grammar in use (Part 4) 25. Grammar in use (Part 5)
26. Grammar in use (Part 6) 27. Grammar in use (Part 7)
28. Grammar in use (Part 8) [ Tổng hợp bài ngữ pháp ] 29. Grammar in use (Part 9) [ Tổng hợp bài ngữ pháp ]
30. Grammar in use (Part 10) [ Tổng hợp bài ngữ pháp ] 31. Grammar in use (Part 11) [ Tổng hợp bài ngữ pháp ]
32. Grammar in use (Part 12)[ Cách sử dụng have to ] 33. Grammar in use (Part 13) [ Tính từ và phó từ ]
34. Grammar in use (Part 14) [Vị trí tính từ và phó từ trong câu và học thêm về liên từ (linking verb)] 35. Grammar in use (Part 15) [Các dạng so sánh của tính từ và phó từ]
36. Grammar in use (Part 16) [Danh từ dùng làm tính từ ] 37. Grammar in use (Part 17) [ Các cụm từ mang tính quan hệ nhân quả như because, because of, so that...]
38. Grammar in use (Part 18) [Câu bị động (passive voice)] 39. Grammar in use (Part 19) [Một số cấu trúc cầu khiến (causative) và câu phức hợp, dại từ quan hệ]
40. Grammar in use (Part 20) [Cách sử dụng một số cấu trúc P1] 41. Grammar in use (Part 21) [Câu giả định (subjunctive)]
42. Grammar in use (Part 22)[Lối nói bao hàm (inclusive)] 43. Grammar in use (Part 23)[ Một số động từ đặc biệt]
44. Grammar in use (Part 24)[Sử dụng V-ing, to + verb để mở đầu một câu] 45. Grammar in use (Part 25)[Thông tin thừa (redundancy)]
46. Grammar in use (Part 26) [ Cách sử dụng giới từ ] 47. Grammar in use (Part 27) -The end [Một số ngữ động từ thường gặp]

AI ĐANG LÀM GÌ?

HỎI ĐÁP - CHAT ROOM

Phần mềm luyện thi trực tuyến phù hợp với trình độ như nào? Khi nạp học phí tôi được học những gì? []

Phần mềm luyện thi trực tuyến được thiết kế phù hợp với mọi trình độ của người học. Học viên có thể theo dõi quá trình học tập qua biểu đồ, lịch sử luyện tập trên máy tính, máy tính bảng, điện thoại,...

Khi nạp học phí bạn được ôn thi tất cả các cấp độ của TOEIC và tiếng Nhật, không giới hạn về: chức năng, thời gian truy cập và số lần truy cập.

Tài khoản của tôi chưa phải là thành viên VIP - phải làm sao? []

Nếu bạn đã đăng ký tài khoản rồi thì bạn chỉ cần mua thẻ điện thoại (Vinaphone, Mobile, Viettel) để nạp học phí. Nếu bạn chưa có tài khoản, bạn hãy đăng ký sau đó nạp học phí bằng thẻ điện thoại.

Phản hồi của học viên []

"Chào các anh chị trong admin. Em đã đăng ký luyện thi TOEIC và thi tại IIG hôm 25 5. Khi thi thử ở nhà em chỉ đạt khoảng 700 730 nhưng bất ngờ là điểm thi thật của em lại là 770. Em rất vui mừng và xin cảm ơn trang web học tập hữu ích các chiến lược luyện tập cũng như bài luyện đầy đủ của giúp em cũng như những bạn học khác có thể tiết kiệm thời gian tiền bạc và nhất là duy trì thói quen tự học. "

thanks you, trang web ban lam minh moi xem mot it nhung thay hay that, chac ban da mat rat nhieu cong suc, cam on ban lam ra cho moi nguoi hoc nhe.

Trang học tiếng nhật này rất hay ! Cảm ơn rất nhiều ạ ! Ngày mai thi rồi .. Mong sẽ thật suôn sẻ ! Chúc các bạn ngày mai thi tốt :verygood:(bonq_kyone)

rất hay hôm nay tôi mới phat hiện ra trang này. thank a lot. (thipm1960)

Trang web rất hay hỗ trợ mình rất nhiều. Chúc page càng ngày càng phát triển [nmt1988qn]

rất hữu ích ! ^^ [thaitanloi1t]

Rat bo ich,giup minh on nhanh,Hieu qua [nganmai]

cảm ơn add nhieu lam. một trang thật ý nghĩa.[trahuynh]

Cảm ơn đã tạo ra lớp học bổ ích cho mọi người học tiếng Nhật! Mong website càng phát triển và các biên tập viên sức khỏe! Thank you i[hovandung2010]

It is so easy to understand!! Thanks [Phuongthanh89hn]

Cám ơn chuyenngoaingu.com nhé [NGANTOEIC@GMAIL.COM]

hay lắm..............arigato gozaimasu [trangtc89]

Hay qua [Vuthanhthu]

toi rat thich nhung bai hoc the nay, rat hay rat huu ich thank so much [chuyentony]

hướng dẫn rất kỹ, cảm ơn [trailang123]

Bài giảng rất hay [ ngovietloi.haui]

good mình quyết định sẽ trở thành thành viên VIP o day [justadream93]

rất hay hôm nay tôi mới phat hiện ra trang này. thank a lot [thipm1960]

hay quá [Congnissan]

Rat hay va bo ich! Cam on [ミンハン1412]